سفارش نمونه رنگ

رنگ های روکش صندلی دندانپزشکی:

شما انتخاب های رنگی زیادی برای صندلی های دندانپزشکی جدید خود دارید.اینها می توانند دفتر شما را درخشان کرده و طراحی داخلی دفتر شما را کامل کنند.روشن کردن کلینیک خود با رنگ های تند می تواند به تجربه مشتری بسیار بهتری منجر شود.

تصاویر صندلی دندانپزشکی چند رنگ

قرمز تیره

وسط - قهوه ای

قهوه ای روشن

سیاه

قهوه ای تیره

خاکستری

سبز تیره

آبی

رنگ بنفش

رنگ زرد

نارنجی

سیب سبز